Wie doet wat?
Kerkenraad

Dominee:
Vacant

Consulent:
Ds. L.J. Lingen, Middelharnis

Voorzitter:
Dhr. H. de Graaf

Ouderling kerkelijk werker :
Dhr. T. Versluijs

Scriba:
Mevr. S. Walgaard - Clements

Ouderlingen:
Mevr. S. Walgaard - Clements
Dhr. H. de Graaf

Diakenen:   
Mevr. M.P.N. van der Hoek
Dhr. J. Visbeen

College van kerkrentmeesters:
Dhr. P. Walgaard
Dhr. K.L. Kievit
Dhr. M. den Hertog

Wijkbezoek:
Mevr. T.P. Roozemond - Bakker
Mevr. J.D. De Wit - Groenendijk
Mevr. M.C.J. Bramsen - Burggraaf
Mevr. H.P. Non

©  PKN Gereformeerde Kerk  Melissant - Dirksland - Herkingen