©  PKN Gereformeerde Kerk  Melissant - Dirksland - Herkingen

Jaarverslag over 2018 van de Gereformeerde Ontmoetingskerk van Melissant, Dirksland en Herkingen.

Het jaar 2018…… het wordt moeilijk om ieder jaar weer een verslag te schrijven zonder in herhaling te vervallen. De vergrijzing, zeg maar gerust de veroudering gaat gestaag door. De actievelingen van vroeger vinden het steeds moeilijker om naar de kerk te komen. We gaan bekende gezichten missen bij de wekelijke erediensten. Er zijn grote zorgen op lichamelijk gebied.

De jeugdclub is gestopt, er waren geen kinderen meer in die leeftijdscategorie én geen volwassen leiders of leidsters meer geïnteresseerd. We wilden nog wel graag met een groepje tieners naar Middelharnis, maar daar waren geen liefhebbers voor. Gelukkig zijn er wel weer een aantal vierjarigen, die naar de kindernevendienst konden, dus daar is werk van gemaakt. Met een viertal leidsters om de beurt gaan ze enthousiast om de twee weken naar hun eigen dienst. Vanuit de kerkenraad willen we deze leidsters hartelijk bedanken, dat dit weer mogelijk is.

Er is dit jaar een wisseling geweest in de kerkenraad. Er is een nieuwe diaken bevestigd. Een diaken is overgestapt naar de ouderlingenbank. Ook is een diaken overgestapt naar de Commissie van Kerkrentmeesters, dar er iemand, na zo’n 26 jaar dienst aan de kerk, stopte om kerkrentmeester te zijn. Helaas zijn er nog wel twee langdurig zieken in de kerkenraad, maar er is gelukkig wel al vooruitgang in het ziektebeeld.

We zijn heel blij, dat we voor de schoonmaak van de kerk en beheer van het Ontmoetings- centrum iemand hebben kunnen krijgen begin 2018. We zijn allen zeer tevreden over haar werk en willen haar vanaf deze plaats dan ook hartelijk bedanken. Ook zorgt zij samen met moeder en dochters voor de maandelijkse koffie mét. Dus ook zij worden hartelijk bedankt!

Er was een wisseling, hetzij tijdelijk, in de preekvoorziening.  Gelukkig was deze taak snel overgenomen. Heel hartelijk bedankt, we hoorden al, dat de preekvoorziening voor 2020 ook al voor de helft gevuld was!

We zijn heel blij met onze organisten. Met drie man, waarvan er één bijna altijd beschikbaar is, kunnen de meeste diensten ingevuld worden. Heel hartelijk dank! Ook aan degene die het organistenrooster maakt.

De Gemeente Groei Groep is zijn tweede jaar ingegaan, met samenkomsten nu op dinsdag bij de leden thuis. We bedanken de leiding op deze avonden.

De Commissie van Bijzondere Diensten zorgde ook dit afgelopen jaar voor vier prachtige diensten met koren. Heel hartelijk dank daarvoor!

Na de gemeenteavond en de thema-avond van vorig jaar hebben we onze dominee consulent een aantal zaken geleerd: aan de avondmaalstafel is het een goede gewoonte om te collecteren voor mensen die het zo hard nodig hebben, voor de diaconie. Als een uiting van dankbaarheid voor wat wij aan tafel van God mogen krijgen en wat Christus voor ons gedaan heeft.
Tevens leerden we van hem, dat het goed is, om in een gemeente-avond ook geestelijke zaken te bespreken. Vandaar, dat wij straks met hem over de inhoud van een kerkdienst mogen spreken.
Onze dominee consulent in het afgelopen jaar veelvuldig bij mensen uit de gemeente op bezoek geweest. Wij willen hem voor al deze zaken heel hartelijk bedanken!

Ook de pastorale bezoeksters willen we hartelijk bedanken voor alle bezoekjes en gesprekken  in het afgelopen jaar.

We willen de kosters bedanken, die al zoveel jaren trouw hun werk, natuurlijk zonder vergoeding, doen. En ook de mensen, die klaarstaan, als beide kosters samen uit zijn.

Evenzo bedanken wij degene die de bloemen elke week weer verzorgt, degene die werken voor de vrouwenvereniging FéBe.

We willen ook bedanken, degene die zorgen voor het onderhoud en vernieuwing van kerk en bungalow. In de kerk zijn weer delen van de vloer gerepareerd. Bij de bungalow wordt op het moment het meeste werk gedaan. Er zijn tegels weggehaald om de eis van 50% onverhard gerealiseerd te krijgen. Er is een nieuwe tuinschuur geverfd en in elkaar gezet, wordt op het moment afgebouwd. De overkapping en bevestiging aan de muur van de buurman aldaar is weggewerkt. Er is geschilderd aan de buitenboel. Er zijn nieuwe tuinmeubels en pannen voor in de keuken geschonken.

Dit afgelopen jaar is er geen herfstmarkt geweest, maar er waren wel drie avonden om paas-, kerststukken en zomerkransen te maken en straks is er weer een lentemarkt. En de mensen, die zich daar voor inzetten en hebben ingezet willen we ook hartelijk bedanken.

Ongetwijfeld ben ik in dit verslag onbedoeld nog mensen en taken vergeten te noemen. Maar ieder mens, die zich levend lid mag noemen van deze gemeente, kunnen we bedanken, ook al voelt u zich niet (meer) aangesproken in deze lijst, in woord en gebed bent u een steun voor anderen in de gemeente.

De kerkenraad heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd. Tweemaal in aanwezigheid van pastoraal medewerkers en éénmaal in aanwezigheid van de preekvoorziener en één gemeentevergadering.

In de organisatie van de PKN is het een en ander veranderd in het afgelopen jaar. Onze kerk valt nu onder de Classis Delta, een groter district, waarbij heel Zeeland en ook Barendrecht vertegenwoordigd zijn. Wij hoeven zelf nu niet meer naar deze vergaderingen, maar wel zijn er nog Ringvergaderingen, om het contact tussen de kerken in de oude classisstreek te bevorderen.

Er zijn twee leden uitgeschreven:  
Eén lid is uitgeschreven als belijdend lid en is nu gastlid.
En we mochten vier nieuwe leden inschrijven.
Per 31 december 2018 telde onze kerk dan 81 belijdende leden , 74 doopleden en 9 gastleden (totaal 164 leden, vrij stabiel).

In 2018 mochten we 56 kerkdiensten houden met een gemiddelde van 47,5 bezoekers. Dit is één minder ten opzichte van het jaar daarvoor.  Als ik het gemiddelde neem van een gewone kerkdienst, dan haal ik de kerst- en paasviering eraf en alle bijzondere diensten met koor of bevestiging, dan komen we op een gemiddelde van 45,8 bezoekers. Dat is ook één minder dan vorig jaar. De zondag met de minste bezoekers, namelijk 20, was 31 december. De drukste zondag was op 16 december met het koor Jehoshua uit Ooltgensplaat. Er waren toen 88 bezoekers.

We merken aan de cijfers dus, dat het kerkbezoek wat minder wordt. Ook een kenmerk van een ouder wordende gemeente. Het belang van de kerkomroep wordt steeds groter. Maar buiten dat, is het ook geweldig, dat er mensen zijn die willen zorgen voor vervoer, voor mensen, die slecht ter been zijn. Wat kerk zijn is niet alleen diensten volgen, maar ook zorgen voor elkaar, zodat we elkaar kunnen spreken en elkaar bemoedigen en steunen. We willen alle rijders dan ook hartelijk bedanken!

Ik hoop, dat we, ook al worden we ouder, nog vele jaren met elkaar en met Gods hulp gemeente mogen zijn. Laten we daarvoor bidden en daarop vertrouwen.

Namens de kerkenraad, dank u wel!


Uw Scriba.

 

 

Rondvraag:

In het pastorale werk zitten we helaas met een tekort aan mensen. We zouden graag iemand erbij willen hebben, die mensen in de gemeente bezoekt, als een soort contact tussen kerkenraad en gemeente. De gesprekken blijven dan wel privé, maar zijn er specifieke vragen of problemen, dan kan de kerkenraad op de hoogte gebracht worden. Juist in deze tijd van vergrijzing is het belangrijk, dat mensen bezocht blijven worden. Dat kunnen we niet allemaal bij de kerkenraad neerleggen, mensen die fulltime werken, of al vele andere taken hebben.

Jaarverslag 2018