Start Diensten Historie Kerkelijke regelingen Activiteiten Foto's Wie doet wat? Contact
Wie doet wat?
Kerkenraad

Dominee:
Vacant

Consulent:
Ds. L.J. Lingen, Middelharnis

Voorzitter:
Mevr. H.P. Non

Scriba:
Mevr. S. Walgaard - Clements

Ouderlingen:
Mevr. H.P. Non
Mevr. S. Walgaard - Clements
Mevr. L. Sandee

Diakenen:   
Dhr. E. van Leeuwen
Mevr. M.P.N. van der Hoek
Dhr. J. Visbeen

College van kerkrentmeesters:
Dhr. L.M. voor den Dag
Dhr. P. Walgaard
Dhr. K.L. Kievit

Pastoraal Medewerkers:
Mevr. T.P. Roozemond - Bakker
Mevr. J.D. De Wit - Groenendijk
(tijdelijk vervangen door Mevr. H.P. Non)
Mevr. L. Sandee

©  PKN Gereformeerde Kerk  Melissant - Dirksland - Herkingen