Collecte Kerkelijk Werk

Sinds begin 2023 hebben we een collecte Kerkelijk Werk toegevoegd aan onze collectedoelen.
We zijn blij met het werk wat onze kerkelijk werker Tim Versluijs doet.
Hij steekt veel tijd en energie in pastoraal werk en gemeenteopbouw.
Daar moeten we ook nog wel eens materialen voor aanschaffen.
Het kost echter nogal wat om dit werk te blijven financieren.
We vragen daarbij uw hulp.