Onze Missie

De Gereformeerde Ontmoetingskerk van Melissant, Dirksland en Herkingen wil een gemeente zijn, die de liefde en de genade die God voor ons mensen heeft, uit wil dragen in de gemeenschap, (de drie dorpskernen) waartoe deze kerk behoort.

Onze Visie

Het is goed om als gemeente verzameld te zijn rondom het woord van God, maar we willen de kring ook groter maken zodat er ruimte is voor anderen. Dit willen wij tonen door volop in de gemeenschap van de omgeving te staan en vooral dienstbaar te zijn. Zo willen we iets van Gods licht laten zien wat voor ons in de wereld is

Onze Geschiedenis

Op 27 april 1904 wordt in een dijkhuisje aan de Molendijk voor het eerst vergaderd door de kerkenraad van Stellendam, predikant Ds. A.A. Koppe en vijf Melissanters. Er worden twee ouderlingen en twee diakenen gekozen. Dit is dan de eerste ledenvergadering en met het maken van de notulen is de geschiedenis van onze kerk begonnen. In dit huis worden de diensten gehouden en de kinderen keken vanuit de bedstede mee. De preek wordt in deze tijd meestal gelezen door ouderling van der Sluis.

Wilt u hoogtepunten uit de geschiedenis van onze kerk zien?