Ontmoetings-Energie

Met de gerealiseerde energie-transitie is onze kerk niet alleen duurzamer maar ook toekomstbestendiger geworden. Om de stijgende vastrecht kosten tot een minimum te reduceren zijn de Kerkrentmeesters voornemens om zowel op de bungalow(8) alsook op de Kerk (42) zonnepanelen te plaatsen.

In totaal gaat dit om 50 panelen, naast de reeds geplaatste 18.

Deze panelen zullen, bij een rendement van 90%, 24.525kWh per jaar terug leveren. Voor deze stroom krijgen we een terugleververgoeding waarmee de vaste lasten van het elektriciteitsnetwerk bekostigd kunnen worden.

 

 • Rente
  Er wordt jaarlijks 3,5% rente uitgekeerd over de openstaande lening.

 • Looptijd
  De lening wordt in maximaal 5 jaar aan u terug betaald. Bij een hogere opbrengst dan verwacht zal er extra aflossing plaatsvinden.

 • Lineare aflossing
  Jaarlijks wordt, afhankelijk van de opbrengst, ongeveer 20% van de lening afgelost en opgebouwde rente vergoed.

 • Bij voldoende aanmeldingen zal om uw inleg gevraagd worden.
  U krijgt van ons een leningsnummer toegewezen welke vermeld dient te worden bij het storten van de inleg.

 • Uitbetaling
  Uitbetaling zal 1x per jaar plaats vinden, vanaf 1 jaar na ingebruikname van de zonnepanelen.

 • Uitbetaling
  Uitbetaling zal 1x per jaar plaatsvinden, vanaf 1 jaar na ingebruikname van de zonnepanelen.

 • voorwaarden bij vervroegde aflossing


 • voorwaarden bij vertraagde uitbetaling


 • I. gestelde zekerheden


 • Belastingheffing
  Indien u als particulier investeert in deze lening valt het nog openstaande leningsbedrag per 1 januari bij u in privé box 3. Jaarlijks kunt u over de waarde van deze vordering per 1 januari 2016  vermogensrendementsheffing (inkomstenbelasting) verschuldigd zijn. De ontvangen rente en de aflossingen zijn als zodanig niet belast in box 3. Uw netto-vermogen na ontvangen rente en aflossing wordt jaarlijks uiteraard wel in de vermogensrendementsheffing betrokken.

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit’.