Ds. A. vd. Wal, Hoofddorp

Consulent

Dhr. H. de Graaf

Voorzitter Kerkenraad / Ouderling

Vacant

Kerkelijk Werker / Ouderling

Mevr. S. Walgaard - Clements

Scriba / Ouderling

Mevr. M.J. Troost - v. Heukelen

Diaken

Dhr. J. Visbeen

Diaken

Mevr. K.J. v. Ee

Diaken

Dhr. P.M. Markwat

Kerkrentmeester

Dhr. K.L. Kievit

Ouderling Kerkrentmeester

Dhr. M. den Hertog

Ouderling Kerkrentmeester

Dhr. P. Walgaard

Penningmeester - Kerkrentmeester

Mevr. T.P. Roozemond - Bakker

Wijkbezoek

Mevr. J.D. de Wit - Groenendijk

Wijkbezoek

Mevr. A. Vroegindeweij - Krijger

Wijkbezoek