Ds. L.J. Lingen, Middelharnis

Consulent

Dhr. H. de Graaf

Voorzitter Kerkenraad / Ouderling

Tim Versluijs

Kerkelijk Werker / Ouderling

Mevr. S. Walgaard - Clements

Scriba / Ouderling

Mevr. M.P.N. van der Hoek

Diaken

Dhr. J. Visbeen

Diaken

Mevr. K.J. v. Ee

Diaken

Dhr. P.M. Markwat

Voorzitter Kerkrentmeesters

Dhr. K.L. Kievit

Kerkrentmeester

Dhr. M. den Hertog

Kerkrentmeester

Dhr. P. Walgaard

Penningmeester - Kerkrentmeester

Mevr. T.P. Roozemond - Bakker

Wijkbezoek

Mevr. J.D. de Wit - Groenendijk

Wijkbezoek

Mevr. M.C.J. Bramsen - Burggraaf

Wijkbezoek