Ds. L.J. Lingen, Middelharnis

Consulent

Dhr. H. de Graaf

Voorzitter Kerkenraad / Ouderling

Tim Versluijs

Kerkelijk Werker / Ouderling

Mevr. S. Walgaard - Clements

Scriba / Ouderling

Mevr. M.P.N. van der Hoek

Diaken

Dhr. J. Visbeen

Diaken

Vacant

Diaken

Dhr. P. Walgaard

Kerkrentmeester

Dhr. K.L. Kievit

Kerkrentmeester

Dhr. M. den Hertog

Kerkrentmeester

Mevr. T.P. Roozemond - Bakker

Wijkbezoek

Mevr. J.D. de Wit - Groenendijk

Wijkbezoek

Mevr. M.C.J. Bramsen - Burggraaf

Wijkbezoek

Mevr. H.P. Non

Wijkbezoek