Jaarverslag 2023

 

Jaarverslag over 2023 van de Gereformeerde Ontmoetingskerk van Melissant, Dirksland en Herkingen.

2023 was weer een mooi jaar om op terug te zien. Onlangs was er in de Hoeksteen in Middelharnis een regiobijeenkomst waar ons gevraagd werd: “Welke zaken zijn jullie kostbaar, wat koesteren jullie, waar zijn jullie blij mee?” Toen hebben we dat eens even op een rijtje gezet, er zijn best veel zaken waar we blij mee zijn: onze gemeente is een warme gemeente, waar mensen er voor elkaar zijn, naar elkaar omkijken; er wordt best veel georganiseerd in onze kleine gemeente; we hebben de uitzendingen via YouTube op orde; we zijn goed bezig met verduurzamen; er zijn altijd weer goede voorgangers, we hebben een mooie bungalow en Ontmoetingscentrum, er komen nog steeds flink wat kinderen naar de kindernevendienst en er staan toch steeds weer mensen op om mee te doen in de kerkenraad.

Een andere vraag was: “Wat is kwetsbaar in de gemeente?”, natuurlijk maken we ons ook zorgen. Hoewel er nog jonge gezinnen zijn en kinderen in de gemeente, is de gemeente wel aan het vergrijzen. Hoe zal het zijn over 10/20 jaar? En kunnen we het financieel nog steeds wel aan? We merken dat de vaste vrijwillige bijdragen teruglopen, en zijn er toch nog steeds mensen die de vrijwilligerswerk en taken in de gemeente willen oppakken?

Op deze regiobijeenkomst kregen we wel het gevoel, dat we er als gemeente niet alleen zo voor staan. Het is goed te weten, dat we elkaar als gemeenten op Goeree Overflakkee kunnen ondersteunen als dat moet.

En dan nu de cijfers: In het afgelopen kerkelijk jaar, gerekend vanaf december 2022 tot en met december 2023, zijn ons 2 gemeenteleden ontvallen. En 5 gemeenteleden uitgeschreven en 2 gemeenteleden bijgeschreven. We komen nu aan het einde van het verslagjaar op een totaal van 73 belijdende leden, 60 doopleden en 2 gastleden.

We hebben in 2023 een aantal bijzondere diensten gehad: 12 maart met koor Relight; 30 april afscheidsdienst ds. Lingen; 21 mei met koor Jehosua; 27 augustus afscheidsdienst Tim Versluijs; 1 oktober Startdienst met Theo van Teijlingen; 17 december met koor Per Amore;

Er is veel georganiseerd: lunch ouderen op 3 maart; Paasontbijt; enquête onder gemeenteleden; 40-dagenkalender; Adventskalender; Groene Bijbelverhalenboekje; inzet van lectoren; inzameling kleding voor Syrië; Actie vakantietasjes; crowdfunding voor zonnepanelen; Oudhollandse markt op 30 september; Kerstzangavond met de Huiskaemer; bakdag; soepdag; Sint-lunch voor ouderen; 2 knutselmiddagen voor de kinderen, waarschijnlijk vergeet ik nog wel zaken ook…

Dit is het jaarverslag van het jaar 2023, maar even verder kijkend naar dit jaar: De kerkenraad is nu voldoende bezet, daar we aanvulling kregen toen er diaken bevestigd werd. Dat zit dit jaar dus nog wel goed, maar vanaf april volgend jaar zal er weer een vacature zijn, dan stop ikzelf na 12 jaar ambtsvervulling als ouderling-scriba. Graag zoeken we tegen die tijd weer hulp. Dat kan als ouderling of als diaken, dan kunnen we binnen de kerkenraad gaan schuiven. Er zijn taken die ik aanhoud en er zijn taken die geschoven kunnen worden. We kijken tegen die tijd wel.

In het wijkbezoek zijn we ook wat onderbezet. Gelukkig is er vorig jaar iemand bij gekomen, maar een ander heeft dit jaar met het werk moeten stoppen, zodat we er graag nog iemand bij zouden willen hebben.

Gelukkig hebben we genoeg mensen om de erediensten draaiende te houden: De preekvoorziener zorgt altijd dat het preekrooster gevuld is, onze eerste organist zorgt altijd dat het organistenrooster gevuld is, er zijn mensen voor de techniek, er zijn lectoren, er zijn kosters, leidsters voor de kindernevendienst. Allemaal zaken waar we dankbaar voor mogen zijn!

Daarom willen we al deze mensen die zich zo inzetten voor onze kerk hartelijk bedanken. De grotere en kleinere taken, iedereen in de gemeente is in zekere zin onmisbaar.

We denken dus aan de wijkbezoeksters, aan de mensen van de techniek, de preekvoorziening, het contact met de voorgangers en de Klepperstee, de organisten, de kosters, de lectoren, de kindernevendienstleiding. Er is iemand die elke week zorgt voor de verse bloemen en degene die zorgen voor de speciale bloemstukken in kerk en ontmoetingscentrum. Iemand die zorgt dat de boel hier schoon blijft en zij zorgt ook voor verhuur van het Ontmoetingscentrum en het koffiedrinken eens in de maand. De Commissie van Bijzondere Diensten. De vrouwenvereniging Fébe, We bedanken het bestuur: We bedanken degene die de kaarten naar de kinderen van de kerk stuurt bij hun verjaardag. We bedanken de Contactgroep en vooral de kartrekkers. Ook alle mensen die knutselden, bakten of kookten, hartelijk dank! De mensen die de website en Facebook bijhouden. En de kerkenraadsleden die ieder hun eigen taken hebben. De leden van de Commissie van Kerkrentmeesters, die de afgelopen tijd vooral bezig waren met herstelwerkzaamheden aan kerk en bungalow, maar ook in gesprek met overheden om zaken te regelen. En de penningmeester en toezichthouder van de bungalow. Degene die druk geweest is met de tuin en boekjes zoals Het groene bijbelverhalenboekje, Advent en 40-dagenkalender. Allen hartelijk dank!

Tot slot wil ik ook dominee vd Wal bedanken, dat hij onze consulent wil zijn na het emeritaat van dominee Lingen. Omdat hij in Hoofddorp woont, kan hij hier dus niet zomaar steeds aanwezig zijn, maar als het nodig is rijdt hij voor ons die afstand en als hij bij ons preekt, dat is zo’n 4 keer in het jaar, wil hij best een pastoraal bezoek afleggen voor wie daar behoefte aan heeft.

Ongetwijfeld ben ik in dit verslag onbedoeld nog mensen en taken vergeten te noemen. Maar ieder mens, die zich levend lid mag noemen van deze gemeente, kunnen we bedanken, ook al voelt u zich niet (meer) aangesproken in deze lijst, in donaties, woord en gebed bent u een steun voor de gemeente.

De kerkenraad heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd. En er was een gemeentejaarvergadering in april. Er zijn daarin verschillende zaken besproken en besluiten genomen waarover we vanavond ook van gedachten kunnen wisselen.

We zijn benieuwd naar uw mening en inbreng betreft zaken die onze kerkenraad bezighouden. Want in deze gemeente van God, kunnen we niet werken als individuen, we hebben elkaar nodig en vragen uw steun in woord en daad.

Sarieke Walgaard, scriba