Collecte voor de Kerkomroep

De erediensten worden u thuis via de kerkomroep en youtube aangeboden. Deze collecte wordt gebruikt de uitgaven, die hieraan verbonden zijn, te betalen.

Deze uitgaven bestaan onder andere uit het internet-, licenties-, en kerkomroep-abonnement.

Deze gift kunt u fysiek tijdens de eredienst geven in de collectebeker naast de ingang van de kerk.

U kunt uw gift ook digitaal geven door de QR-code te scannen of er op te klikken.