Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee heeft verschillende doelstellingen.

Het belangrijkste doel is medeburgers op Goeree-Overflakkee, die door omstandigheden onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen, wekelijks van een voedselpakket te voorzien.

Andere doelstellingen zijn:

  • Het terugdringen van de vernietiging (verspilling) van voedsel
  • Een bijdrage leveren aan het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de cliënten.

Meer informatie