Collecte voor de zending

Enerzijds is de collecte voor de diaconie. Dit kan een collecte zijn voor Kerk in Actie, waar wij als kerk een deel van zijn. Geïnspireerd door Jezus Christus delen ook wij onze gaven met onze naasten, wereldwijd. Zo kan er bijvoorbeeld geld gestuurd worden naar Zambia voor goede opleidingen van predikanten aldaar, of voor een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië.

Deze gift kunt u fysiek tijdens de eredienst geven in de collectebeker naast de ingang van de kerk.

U kunt uw gift ook digitaal geven door de QR-code te scannen of er op te klikken.