Af en toe wordt er gecollecteerd voor de zending.
Regelmatig komen er zendingsdoelen voorbij in de agenda: soms via Kerk in Actie. 

Het gebeurt wel, dat de reguliere collecte dan aangevuld wordt door de diaconie, die daar het zendingsgeld voor gebruikt. 

Zo is één van de bekende doelen het kindertehuis van de zus van Theo van Teijlingen: Amecet in Oeganda.