Adventsproject Kindernevendienst

Ook dit jaar kijken we met de kinderen in de kindernevendienst uit naar kerst. In de periode ernaar toe in de tijd van Advent wachten ook de mensen in de Bijbel op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst! 
Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug.  
Samen met de kinderen kijken we mee met een boer die wacht op regen, Maria, Jozef, Simeon en Hanna die wachten op de komst van baby Jezus en de wijze mannen die een nieuwe koning verwachten.  
In de weken van advent, vanaf 27 november is er wekelijks kindernevendienst. Alle kinderen zijn van harte welkom! 

Jenneke de Jager en Elma Visbeen

Zichtbaar vanaf de adventsperiode

Ik kan niet wachten!

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel.
Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser.
In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Op de eerste zondag van advent lezen we over deze verwachting van Jezus’ 
terugkomst uit de hemel. Op de zondagen daarna ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte.
De kring wordt 
steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?


1ste Advent


2 de Advent

Wachten op de dag dat Jezus terugkomt.

Voor de eerste adventszondag is dat de boer uit de brief van Jakobus, die op regen wacht.
De boer wacht geduldig op de regen die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer, wachten
wij ook geduldig op de dag dat Jezus terugkomt.

Maria wacht op de komst van Jezus

Voor de tweede adventszondag is dat Maria, die op de komst van Jezus wacht.
Maria wacht op de geboorte van haar zoon Jezus en op de vervulling van Gods belofte
uit de heilige boeken. Ze zingt over wat God beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor
wie bij Hem willen horen.