Adventsproject Kindernevendienst

Ook dit jaar kijken we met de kinderen in de kindernevendienst uit naar kerst. In de periode ernaar toe in de tijd van Advent wachten ook de mensen in de Bijbel op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst! 
Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug.  
Samen met de kinderen kijken we mee met een boer die wacht op regen, Maria, Jozef, Simeon en Hanna die wachten op de komst van baby Jezus en de wijze mannen die een nieuwe koning verwachten.  
In de weken van advent, vanaf 27 november is er wekelijks kindernevendienst. Alle kinderen zijn van harte welkom! 

Jenneke de Jager en Elma Visbeen

Zichtbaar vanaf de adventsperiode

Ik kan niet wachten!

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel.
Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser.
In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Op de eerste zondag van advent lezen we over deze verwachting van Jezus’ 
terugkomst uit de hemel. Op de zondagen daarna ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte.
De kring wordt 
steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?

Wijze mannen verwachten de nieuwe koning

Voor kerstdag zijn dat de wijze mannen die de nieuwe koning verwachten en Jezus in de kribbe. De wijzen komen vanuit een ver land en zoeken naar de nieuwe koning: de pasgeboren koning van de Joden. Ze volgen zijn ster en ze vinden Jezus.

Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus

Voor de vierde adventszondag zijn dat Hanna en Simeon, die op de komst van Jezus wachten. Als Maria en Jozef veertig dagen na de geboorte van Jezus met Hem naar de tempel gaan, zien Simeon en Hanna Hem. Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld.

Jozef wacht op de komst van Jezus

Voor de derde adventszondag is dat Jozef, die op de komst van Jezus wacht. Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons.

Zichtbaar vanaf 2de adventdienst

Maria wacht op de komst van Jezus

Voor de tweede adventszondag is dat Maria, die op de komst van Jezus wacht.
Maria wacht op de geboorte van haar zoon Jezus en op de vervulling van Gods belofte
uit de heilige boeken. Ze zingt over wat God beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor
wie bij Hem willen horen.