De Wegwijzer:

Dit blad verschijnt maandelijks, te weten op de eerste zondag van de maand. (In vakantieperiodes 1x per 2 maanden)

Kopij inleveren voor de volgende editie van De Wegwijzer kan tot de genoemde datum in de agenda.

Indien het digitaal niet mogelijk is, graag inleveren op papier op onderstaand redactieadres of in de brievenbus van de kerk.

Redactieadres:
Fam. P. Walgaard
Achterweg 7
3248 AA Melissant
tel. 0187-601015
gereformeerde_kerk_melissant@hotmail.com

Indien u besluit de Wegwijzer alleen digitaal te willen ontvangen, of zowel digitaal als op papier, graag even e-mailen naar redactieadres.