Zangroep Ontmoetingskerk

In het begin van de corona epidemie in 2020 mocht er in 1e instantie nog wel gekerkt worden, maar zingen mocht niet meer.

Hans den Hoed, 1 van onze organisten, kwam met het idee om met een paar gemeenteleden, boven bij het orgel, een paar liederen uit de liturgie te zingen.

We begonnen met 2 gemeenteleden en de vrouw van Hans zong ook mee!
Hierna meldden zich meer gemeenteleden aan voor het “koortje” zoals het toen nog genoemd werd en waren we met ongeveer 6 personen die bij toerbeurt alle liederen uit de liturgie van de betreffende zondag zongen.

Er werd een koorapp opgestart, zodat we met elkaar konden overleggen wie er op een bepaalde zondag zou kunnen zingen.

Als de kerk bij een strenge lockdown gesloten was, werd er geen dienst verzorgd en dus niet gezongen, totdat de techniek zijn intrede deed en er via YouTube kerkdiensten uitgezonden konden worden.

Tijdens de diverse lockdowns, waarin de kerk gesloten was, maakten we online diensten met een klein groepje: dominee, 1 kerkenraadslid, organist, koster, koortje en techniek.

Begin 2022 werden veel corona maatregelen geschrapt en de gemeente kon ook weer uit volle borst de liederen zingen.

Jammer was wel dat het koortje nu niet meer nodig was. We hadden met elkaar met veel plezier gezongen en wilden graag uitvinden hoe we ons nog voor zang in de kerk konden inzetten.

Het idee werd geboren om ongeveer 1x per maand onze medewerking aan een dienst te verlenen door het zingen van 1 of 2 mooie liederen.

De tenaamstelling van het “koortje” is “zanggroep Ontmoetingskerk” geworden. We hopen nog vaak onze medewerking te kunnen verlenen aan de diensten.