Help mee aan een duurzame Ontmoetingskerk

MODERN RENTMEESTERSCHAP DOEN WE SAMEN

Het is onze opdracht de aarde te beheren, een prachtige opdracht die God ons in vertrouwen gegeven heeft. De moderne tijd brengt daarin forse uitdagingen met zich mee, maar niet alleen uitdagingen. Ze geeft ook een moderne dimensie aan ons rentmeesterschap… in de vorm van technologische mogelijkheden. Hierdoor zijn wij in staat om op relatief eenvoudige wijze ons kerkgebouw energieneutraal te maken. Dat is belangrijk, omdat we dan de aarde niet leegtrekken, maar verantwoordelijk met haar omgaan. We hebben de aarde immers in bruikleen. Een energieneutraal kerkgebouw is daarmee een denkbare en dankbare stap in een eigentijdse invulling van ons rentmeesterschap. Laten we dit samen realiseren. Doet u mee? Lees dan verder.

ENERGIENEUTRAAL, WAT HOUDT DAT IN?

Een gebouw is energieneutraal als het zelf de elektriciteit opwekt die nodig is voor het gebruik ervan, denk aan licht en warmte.
De technologie die daarvoor nodig is, bestaat al lang en is beproefd: zonnepanelen. Het plan is daarmee eenvoudig. We plaatsen net zoveel zonnepanelen als nodig is voor de komende 10 tot 15 jaar. En dat zijn er 18 stuks.

EN WAT LEVERT HET OP?

Als commissie hebben we een plan bedacht dat de goedkeuring en steun van de kerkenraad heeft. Allereerst zijn er mensen nodig. Mensen die de wijk in gaan om leden te vragen met deze actie mee te doen. Uiteindelijk is er € 8.000,- nodig voor de aanschaf en installatie van panelen. Dat doen we via sponsoring en menskracht. Zo kan iedereen erbij betrokken worden en wordt het een project van onze hele gemeente.

ZO KUNT U BIJDRAGEN

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan een energieneutrale kerk. U kunt zonnepanelen sponsoren door een financiële bijdrage, uiteraard naar draagkracht. Of u kunt letterlijk uw handen uit de mouwen steken, óf door sponsors te werven, óf door te helpen bij de installatie van de panelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van de montagerail of het aangeven van de panelen aan de monteurs op het dak. Uiteraard treffen we daarbij de nodige veiligheidsmaatregelen, zodat u veilig kunt werken.

DE KEUS IS AAN U

We begrijpen heel goed dat u al een bijdrage levert aan de kerk. Toch vragen we u, jong en oud, te overwegen om een extra bijdrage te doen. Ieder mens heeft zo zijn gaven en kennis om mee te werken om deze actie te doen slagen. Uw hulp is meer dan welkom. Op de achterzijde van deze folder staan de diverse mogelijkheden, de keus is aan u.

INFORMATIE

Natuurlijk houden we u op de hoogte van de voortgang van dit project. Via de Wegwijzer, website en een grote ‘thermometer’ in de hal van onze kerk maken we zichtbaar hoeveel panelen zijn toegezegd en dat geeft gelijk de beoogde besparing per jaar. Heeft u vragen of ideeën? Wij horen het graag. U kunt ons persoonlijk aanspreken of bellen: ……