Duurzame kerk

Help mee aan een duurzame Ontmoetingskerk

Duurzame Ontmoetingskerk?!

De ontmoetingskerk is een “duurzaam” kerkgebouw uit 1939 , maar niet zo duurzaam als we zouden willen. Zo wekken we onze eigen energie (nog) niet op, Dit terwijl het Ontmoetingscentrum achter de kerk een ideale ligging heeft. De voordelen van eigen zonnepanelen zijn duidelijk: ze leveren gratis stroom en leveren een bijdrage aan een beter milieu. De kerkenraad van de Ontmoetingskerk wil graag zonnepanelen op het dak van het ontmoetingscentrum plaatsen, om zo een stevige bijdrage aan een duurzame wereld te leveren. Een werkgroep heeft relevante dingen uitgezocht, zoals:

  • hoeveel zonnepanelen passen er op het dak;
  • wat moet er technisch aan het gebouw aangepast worden;
  • wat zijn de kosten;
  • hoe gaat dat met de financiering.

De kerkrentmeesters zijn bereid garant te staan voor de helft van het benodigde bedrag . In ieder geval de resterende helft zal door gemeenteleden opgebracht moeten worden. Dat zal middels een fondswervingsactie bij elkaar worden door de gemeenteleden van onze gemeente. Hiervoor gaan we uit van een rond bedrag per paneel, namelijk € 300. Er kunnen certificaten gekocht worden van € 30, € 60, € 75, € 100, € 150 of € 300 (1 paneel)

De deelnemers ontvangen bij de betaling een duurzaam gadget, als daarbij ook adresgegevens bekend gemaakt worden. De bedragen kunnen als gift worden gestort op NL12RABO 0341 6001 80 t.n.v. Gereformeerde kerk Melissant. Hierdoor zijn deze bedragen mogelijk belasting technisch aftrekbaar:

De fondsenwerving start in juni 2022 en loopt ca 6 weken, tot de zomervakantie. Het streven is dat de panelen in september functioneel zijn.