Weer een stapje dichterbij

Deze week wordt er weer hard geklust om de kerk duurzamer te maken. Er is een nieuwe groepenkast geplaatst en de omvormers voor de zonnepanelen zijn opgehangen. Voorbereidingen voor het verwarmen met infraroodlampen zijn ook in volle gang. Binnenkort hopen…

Filmavond: I can only Imagine

28 januari 2023 Deze waargebeurde christelijke film volgt het leven van Bart Millard. Hij is de hoofdzanger van de christelijke band MercyMe. Hij verloor zijn vader die stierf aan kanker. Dat inspireerde hem tot het schrijven van een liedje dat…

Zonnepaneel actie

Help mee aan een duurzame Ontmoetingskerk MODERN RENTMEESTERSCHAP DOEN WE SAMEN Het is onze opdracht de aarde te beheren, een prachtige opdracht die God ons in vertrouwen gegeven heeft. De moderne tijd brengt daarin forse uitdagingen met zich mee, maar…

Filmavond: Badge of Faith

25 juni 2022 Beschermen en dienen, dat zijn de belangrijkste woorden in de carrière van politieagent Bryan Lawrence. Dan krijgt zijn leven echter een dramatische wending als hij tijdens een ontmoeting met twee voortvluchtige in zijn gezicht wordt getrapt en…

Filmavond: Do you believe?

28 mei 2022 Als een voorganger geraakt wordt door het geloof van een straatprediker, wordt hij eraan herinnerd dat geloof altijd om actie vraagt. Als hij deze les vervolgens zelf in praktijk brengt, blijft dat niet zonder gevolgen. De levens…

Gemeenteavond 12 april 2022

Gemeenteavond / jaarvergadering 2022: Op dinsdagavond 12 april zijn we voornemens de gemeenteavond/  jaarvergadering te houden. Vorig jaar kon deze niet doorgaan, we  zijn hard toe aan een groter overleg. U kunt dan aangeven wat u  vindt van de veranderingen,…