Paaszang middag

Op vrijdagmiddag 22 maart bent u van 14.00 uur tot 16.00 uur uitgenodigd om een paar uurtjes te zingen in de Ontmoetingskerk.  Peter Boudewijn zal de zang begeleiden op het orgel. We kunnen bijvoorbeeld Paasliederen zingen, of misschien weet u…

75 jaar jubileum Febe

Vrouwenvereniging Fébe Melissant 75 jaar De vrouwen gespreksgroep Fébe uit onze kerk bestond dit jaar op 8 maart 75 jaar!Bovendien zijn er 4 dames uit deze groep persoonlijk jubilaris: Mevr. M.N. Sandee is al 40 jaar lid; mevr. M.G. Kalle…

Update februari 2023

Van de Kerkrentmeesters,   De kerkrentmeesters hebben voor de verduurzaming Ontmoetingskerk, mede door uw financiële steun, het project verder vormgegeven, door nader te komen tot een van-het-gas-af situatie in het 2e kwartaal 2023.  Hoewel er nu nog onvoldoende bijdrage voor de…

Filmavond: Play the Flute

Geconfronteerd met een ongeïnteresseerde jeugdgroep, probeert de nieuwe jeugdpastoor zijn studenten te motiveren om Gods woord te lezen en hun geloof serieus te nemen. Laat u even weten of u komt en met hoeveel personen? Graag voor vrijdagochtend 24 februari.…

Ontmoetings-Energie op het Ontmoetingscentrum

Na een week hard werken is het vandaag dan toch gelukt! De 18 zonnepanelen (7500kwh/jaar) zijn op het Ontmoetingscentrum geplaatst. Door de bijdrage van onze gemeenteleden wekken we nu onze eigen “Ontmoetingsenergie” op. Met de opgewekte energie kunnen we de…

Weer een stapje dichterbij

Deze week wordt er weer hard geklust om de kerk duurzamer te maken. Er is een nieuwe groepenkast geplaatst en de omvormers voor de zonnepanelen zijn opgehangen. Voorbereidingen voor het verwarmen met infraroodlampen zijn ook in volle gang. Binnenkort hopen…

Zonnepaneel actie

Help mee aan een duurzame Ontmoetingskerk MODERN RENTMEESTERSCHAP DOEN WE SAMEN Het is onze opdracht de aarde te beheren, een prachtige opdracht die God ons in vertrouwen gegeven heeft. De moderne tijd brengt daarin forse uitdagingen met zich mee, maar…

Filmavond: Badge of Faith

25 juni 2022 Beschermen en dienen, dat zijn de belangrijkste woorden in de carrière van politieagent Bryan Lawrence. Dan krijgt zijn leven echter een dramatische wending als hij tijdens een ontmoeting met twee voortvluchtige in zijn gezicht wordt getrapt en…

Filmavond: Do you believe?

28 mei 2022 Als een voorganger geraakt wordt door het geloof van een straatprediker, wordt hij eraan herinnerd dat geloof altijd om actie vraagt. Als hij deze les vervolgens zelf in praktijk brengt, blijft dat niet zonder gevolgen. De levens…

Gemeenteavond 12 april 2022

Gemeenteavond / jaarvergadering 2022: Op dinsdagavond 12 april zijn we voornemens de gemeenteavond/  jaarvergadering te houden. Vorig jaar kon deze niet doorgaan, we  zijn hard toe aan een groter overleg. U kunt dan aangeven wat u  vindt van de veranderingen,…